Nếp rẫy

Nếp rẫy

Đặc sản gạo nếp nương nổi tiếng ở hương thơm và vị ngọt khi ăn. Do được canh tác trên các sườn núi, trên các nương rẫy của đồng bào các dân tộc Thái, H'Mông, Khơ-Mú nên nếp nương (rẫy) là loại đặc sản có tiếng. Diện tích đất canh tác ít, chỉ gieo trồng được một vụ nên đặc sản gạo nếp nương khá hiếm. Sản lượng không cao cũng là một trong những yếu tố làm cho đặc sản gạo nếp nương được nhiều người sử dụng tìm kiếm và mong muốn được một lận thưởng thức

Xem thêm